Цаг үеийн мэдээ

As always, partners grows with you!

Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдаар дамжуулан байгаль орчноо хамгаалах, ёс уламжлалаа дээдлэх, хүүхдүүдийн сэтгэлгээг хөгжүүлэх, эх дэлхийгээ хайрлах зөв ...

Орхоны хөндийн үзэсгэлэнт байгаль, түүх, соёлын өвийн түүхэн үнэ цэнэ, ач холбогдлын талаар хүүхэд залуучуудад мэдлэг олгож улмаар түүнийг хайрлан хамгаалах уха...

ХБНГ улсын Сэргээн босгох банкны санхүүжилтээр Орхоны хөндийд Аялал жуулчлалын дэд хөтөлбөр хэрэгжиж байна.

Мэдээлэл

2020 оны 06 сарын 02

Орхоны хөндийн БЦГ-ын байгаль хамгаалагч нарын 5 шинэ байрны тавилга, тоног төхөөрөмжөөр хангагдлаа

Орхоны хөндийд үйл ажиллагаа эрхлэгч иргэн ААН-үүдийн Зөвөлгөөн зохион байгуулагдлаа.

Орхоны хөндийн БЦГ-т 2017 оноос БОЯБ-УАӨДЗ төслийн хөрөнгө оруулалтын ажил эхэлснээс хойш жил бүр үнэлгээний баг ажиллаж байгаа.

Дроныг ажиллуулах сургалтанд байгаль хамгаалагч Б. Наранхүү амжилттай суралцаж хүлээн авсан дроныг ажиллуулж байна.

ХБНГерман улсын GIZ төслийн дэмжлэгээр Хамгаалалтын захиргаанд Аялал жуулчлал хөгжүүлэх Хөгжлийн зөвлөхөөр Австри улсын иргэн Eder Johann 2 жилийн гэрээ байгуул...

Хаврын хуурайшилттай үед айл өрхүүдтэй гал түймрийн гэрээ байгуулж, санамж бичиг тараан иргэдийг гал унтраах багаж хэрэгсэлтэй болж байгаа эсэхийг шалгаж үзэхэд...

Жил бүр уламжлал болг