Цаг үеийн мэдээ

As always, partners grows with you!

БИОТЕХНИКИЙН АРГА ХЭМЖЭЭ

2019 оны 01 сарын 30

Байгаль хамгаалагч нар биотехникийн арга хэмжээнд зориулж Хамгаалалтын захиргаанаас олгосон өвс, хужир болон өөрсдийн хүчээр бэлдсэн өвс тэжээлийг тавьж өглөө.

ат-Өлзий хэсгийн төвийн байгаль хамгаалагч нар эргэж орчны хог хаягдлыг цэвэрлэлээ.

Аялал жуулчлал

2018 оны 12 сарын 13

Орхоны хөндийн БЦГ-т түр нэвтрэх тасалбараар 25404 аялагч жуулчин нэвтэрсэн байна.

Шинээр газар ашиглагчид

2018 оны 12 сарын 12

2018 онд 2 ААН газар ашиглах эрхийн гэрчилгээ авлаа

Илтгэлийн уралдаан 

2018 оны 12 сарын 12

“Орхоны хөндийд Миний” сум

Тэмцээнийг Өвөрхангай аймгийн Хужирт суманд 10-р сарын 12нд зохион байгууллаа.

“Төрийн албаны сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай” Засгийн газрын 2018 оны 258 дугаар тогтоолоор төрийн жинхэнэ албан хаагчийн үйл ажиллагааны үр дү...

ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАНД АНХ ОРСОН АЛБАН ХААГЧИД ТАНГАРАГ ӨРГӨЛӨӨ

Байгаль орчин аялал жуулчлалын сайд Н.Цэрэнбатын санаачилсан Ногоон паспортжуулах аяныг Орхоны хөндийн 5 сумын ахлах ангийн сурагчдын дунд зохион байгууллаа.

БОАЖСайдын А/173 дугаар тушаалын дагуу хамгаалалтын захиргааны даргын баталсан удирдамжаар Өвөрхангай аймгийн Хархорин Хужирт, Бат-Өлзий суманд газар ашиглагч и...

Менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах Эко ази БОМДээд сургуулийн Адьяасүрэн захиралтай зөвлөх баг 2018.06.26 ны өдөр Бат-Өлзий сумын Хүрхрээд ажиллаа.

МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛАХАД ЗӨВЛӨН ТУСЛАХ БАГ ХАМГААЛАЛТЫН ЗАХИРГААНД 2 УДАА ИРЖ АЖИЛЛАА