Цаг үеийн мэдээ

As always, partners grows with you!

2018-03-19-ний өдөр 11 цагаас Өвөрхангай аймгийн Бат-Өлзий сумын ЕБС-ын урлаг зааланд Зохион байгуулагчид: Орхоны хөндийн БЦГ-ын Хамгаалалтын захирга...

2-р сарын тайлан

2018 оны 03 сарын 16

Хамгаалалтын захиргааны 2017 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд аудит хийлгэж "Зөрчилгүй" дүгнэлт авлаа

1-р сарын мэдээ

2018 оны 02 сарын 27

Хамгаалалтын захиргааны даргын 2018.01.15 өдрийн 1/02 тоотоор Хамгаалалтын захиргааны ажилчдын 1-р улиралд хийх ажлын үүрэг даалгаварын дагуу Хамгаалалтын захир...

Мянган дурсгалт Орхоны хөндий-2 1974 он

Мянган дурсгалт Орхоны хөндийн 1974 он

Орхоны хөндийн БЦГ-ын кино 2014 он

БОАЖСайдын тушаалаар Орхоны хөндийд жил бүр 10-30 га талбайд ойн цэвэрлэгээ хийгддэг.

Нутгийн сүсэгтэн олны мөргөл хийдэг цагаан хад.

Хүйсийн найман нуур

2018 оны 01 сарын 30

Хангайн нурууны зүүн салбар уулсын дунд д.т.д 2500 метрт орших, Ширээт, Шанаа, Халиут, Хүйс, Бугат, Дөрөө, Мухар, Олгой хэмээх үзэсгэлэнт 8 нуурыг Байгалийн дур...