Цаг үеийн мэдээ

As always, partners grows with you!

12 ААН тэй гэрээ байгууллаа.

Тусгай хамгаалалттай газруудын бүсийн аварга шалгаруулах II тэмцээнд Хан Орхоны хөндийн БЦГ-ын хамгаалалтын захиргааны тамирчид дараах амжилтуудыг үзүүллээ.

Дэлхийн усны өдөр

2018 оны 03 сарын 23

Орхоныг усаа татахад Ойшоох хүмүүн цөөрнө

Орхоны хөндийн БЦГ-ын хамгаалалтын захиргаа, Сум дундын ойн анги, Бат-Өлзий сумын ЗДТГ хамтран БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ САЛБАРЫН НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДӨРЛӨГ зохион байгуулла...

2018-03-19-ний өдөр 11 цагаас Өвөрхангай аймгийн Бат-Өлзий сумын ЕБС-ын урлаг зааланд Зохион байгуулагчид: Орхоны хөндийн БЦГ-ын Хамгаалалтын захирга...

2-р сарын тайлан

2018 оны 03 сарын 16

Хамгаалалтын захиргааны 2017 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд аудит хийлгэж "Зөрчилгүй" дүгнэлт авлаа

1-р сарын мэдээ

2018 оны 02 сарын 27

Хамгаалалтын захиргааны даргын 2018.01.15 өдрийн 1/02 тоотоор Хамгаалалтын захиргааны ажилчдын 1-р улиралд хийх ажлын үүрэг даалгаварын дагуу Хамгаалалтын захир...

Мянган дурсгалт Орхоны хөндий-2 1974 он

Мянган дурсгалт Орхоны хөндийн 1974 он

Орхоны хөндийн БЦГ-ын кино 2014 он

БОАЖСайдын тушаалаар Орхоны хөндийд жил бүр 10-30 га талбайд ойн цэвэрлэгээ хийгддэг.

Нутгийн сүсэгтэн олны мөргөл хийдэг цагаан хад.