Орхоны хөндийн БЦГ-ын Хамгаалалтын захиргаа

  • 2006 онд байгуулагдсан
  • 98268620
  • orkhon_khondii@yahoo.com
  • Өвөрхангай аймаг, Хархорин сум, Ганган орхон баг, Орхоны хөндийн БЦГ-ын Хамгаалалтын захиргаа

Ерөнхий танилцуулга

Орхоны хөндийн БЦГ-т Архангай аймгийн Хотонт, Хашаат, Өвөрхангай аймгийн Хархорин, Хужирт, Батөлзий, Уянга сумын нутгийн 364,538га талбайг хамардаг. Үүнээс 353038 га газар нь Байгалийн цогцолборт газар, 11500га газар нь Хүйсийн Найман нуурын дурсгат газарт хамрагддаг.