Орхоны хөндийн БЦГ-т хамаарах Орхон бүс, Өвөрхангай аймгийн Хужирт, Хархорин, Бат-Өлзий, Уянга  сум, Архангай аймгийн Хашаат, Хотонт сумдын ЕБС-ын 10-12-р ангийн сурагчид оролцдог. 

Нэгийн даваа: Оролцогчдын ирүүлсэн илтгэлүүдээс 7 илтгэл шалгаруулна.  

Хоёрын даваа: Шалгарсан 7 илтгэлийн эзэн сурагчдыг Орхон бүсийн АСК уралдаант тэмцээний арга хэмжээнд урьж илтгэл тавиулж “Шилдэг илтгэгч”-ийг шалгаруулж шагнаж урамшуулна.  

Энэ удаагийн уралдаанд 4 сумын 5 сургуулиас нийт 31 илтгэл ирж, шилдэг илтгэгчийн 2 даваанд 7 хүүхэд шалгаруулсан

Тэргүүн байранд: Хархорин сумын ЕБГСС-ын 11а ангийн Б. Бундмаа

Дэд байранд Уянга сумын ЕБ-ын 2-р сургуулийн 12а ангийн А. Батдолгор

Дэд байранд Хужирт сумын ЕБС-ын 11а ангийн С. Ариунжаргал

3-р байранд Хужирт сумын ЕБС-ын 11а ангийн Ц. Ууганцэцэг

3-р байранд Хархорин сумын Орхон сургуулийн 12а ангийн сурагч Б. Номин-Эрдэнэ

Тусгай байранд Хотонт сумын ЕБС-ын 12б ангийн Н. Уянга

Тусгай байранд Уянга сумын ЕБ-ын 2-р сургуулийн 11б ангийн Г. Бүдсүрэн  нар шалгарч Өргөмжлөл мөнгөн шагналаар шагнагдлаа

 

 

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now