Хархорин сумын Бага нарийн, Бага арцат, Мойлтын ам гэсэн газруудад хожуул цэвэрлэгээний ажил хийгдлээ. Тус арга хэмжээнд хамрагдахаар 180 аад иргэдийн өргөдөл хүсэлтийг хүлээн авсан. Цэвэрлэгээний арга хэмжээ 2022 оны 9 сарын 30 аас 10 сарын 6 ны өдрүүдэд зохион байгуулагдлаа. Дээрх хугацаанд байгаль хамгаалагчид хувиарт газруудад цэвэрлэгээнд гарсан иргэдэд эрхийн бичиг бичиж, тээвэрлэлтэнд хяналт тавьж ажиллаа.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now