Аюулгүй бүсчлэл хийгдлээ

2021 оны 05 сарын 25

Орхоны хөндийн БЦГ-т байрлах Хүрхрээ, Үүртийн тохойн хавцлаас хамгаалал аюулгүй бүсчлэлийг ГТХАН GIZ төслийн санхүүжилтээр 2020 онд хийсэн. 

Орхоны хөндийн БЦГ-ын Аялал жуулчлалын хөгжлийн зөвлөх Ихонн Еда Ханнес тус төслийг санаачлан хэрэгжүүлсэн юм. 

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now