БЦГ-т МАА эрхлэн амьдарч байгаа айл өрхүүдтэй жил бүрийн хавар ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх гэрээ байгуулдаг. Хаврын хуурайшилттай үед айл өрхүүдтэй гал түймрийн гэрээ байгуулж, санамж бичиг тараан иргэдийг гал унтраах багаж хэрэгсэлтэй болж байгаа эсэхийг шалгаж үзэх ажлыг байгаль хамгаалагч нар хариуцсан газарт бүртээ явж хийдэг.  Мөн нутгийн иргэдтэй хамтран хууль дүрэм сахиулах, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг хийж байна.

 

 

 

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now