БИОТЕХНИКИЙН АРГА ХЭМЖЭЭ

2019 оны 01 сарын 30

Орхоны хөндийн БЦГ-ын Бат-Өлзий сум хариуцсан хэсгийн байгаль хамгаалагч нар хариуцсан бүс нутагтаа зэрлэг амьтдад зориулсан биотехникийн арга хэмжээ авч ажиллаж байна.
Тухайлбал: Төвхөнд Нарийны асгатай байц, Нарийны даваа, Могойтын цагаан хайрханы орчмын модонд, Хамрын Хонгор, Хонгорын асгат, Хятрууны нуруу, Бодонгийн хамар, Бугатын эхний хонгилын модонд Буга, Бор гөрөөс зэрэг амьтдын мөрийг ажиглан, Найман нуур хариуцсан байгаль хамгаалагч Уянга сумын Бөмбөхий Ногоон нуурын тохойд Янгир, буганд биотехникийн арга хэмжээнд зориулж Хамгаалалтын захиргаанаас олгосон өвс, хужир болон өөрсдийн хүчээр бэлдсэн өвс тэжээлийг тавьж өглөө.
Янгир ямаа Уянга сумын орчны бүс нутаг Шар нохойт. Баавгайт. Хярын ус гэх газруудаар байршиж байна