Аялал жуулчлал

2018 оны 12 сарын 13

 

Орхоны хөндий БЦГ-т  2018 онд нэвтэрсэн жуулчны тоо

 

     

2018 он

 

Газрын нэр

 Гадаад

Дотоод

 

1

Төвхөн

1165

2145

 

2

Үүртийн тохой

5205

4958

 

3

Уянга

415

2000

 

4

Хүрхрээ

200

200

 

5

Хархорин

2546

5570

 

 

Нийт ирсэн жуулчин

9531

14873

 

 

 

    

Газар ашиглагч Аж ахуй нэгжүүдийн шинэчилсэн бүртгэл хийж  sburtgel@gmail.com хаягаар хүргүүлэв. 2017 онд газар ашиглагч 40 иргэн ААН-ыг бүртгэж, 2018 онд 2 ААН шинээр газар ашиглаж цахим бүртгэлд бүрэн хамрагдсан.

Газрын