2017 оны 2 дугаар сар 20 өдөр ахмад настнуудаа хүлээн авч хүндэтгэл үзүүлэн 18 ахмаддаа гарын бэлэг гардууллаа.

Хамгаалалтын захиргаа Хархорин сумын Мод үржүүлэгийн газар ажиллаж байгаад харьяалалгүй болсон 15 ахмад настныг 2013 оноос өөрийн харьяанд авснаар байгууллагын дэргэдэх “Ахмадын зөвлөл”-тэй болж, сургалт мэдээлэл, байгаль хамгааллын үйл ажиллагааг хамтран хэрэгжүүлж ажиллаж байна.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now