2017 оны 2 дугаар сар 15-17 өдрүүдэд Орхоны хөндийн БЦГ, түүний орчны бүс нутаг болох Архангай аймгийн Хашаат сумын Цайдам баг, Хотонт сумын Өндөр сант баг, Өвөрхангай аймгийн Хужирт суманд байгаль хамгаалах бүлэг нөхөрлөлүүд, иргэдтэй уулзалт хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа. Ууулзалтаар хамгаалалтын захиргааны үйл ажиллагаа, БОЯБУАӨДЗ төслийн санхүүжилтээр орон нутагт хэрэгжих ажил байдлуудыг танилцуулан иргэдийн санал хүсэлтийг хүлээн авч ажиллаа.

Хамгаалалтын захиргаанаас 2016, 2017 онд гаргасан “Тусгай хамгаалалттай газрын Ойн цэвэрлэгээ”,  “ Хангайн цагаан Хайрханаа шүтэхүй” видео киног олон нийтэд үзүүлж сурталчиллаа.

Хужирт суманд байгаль орчны чиглэлээр амжилттай үйл ажиллагаа явуулж буй “Хөх чулуу” нөхөрлөлд хамгаалалтын захиргааны зүгээс дурсгалын зүйл гардуулж дурсамж хадгалууллаа

Уулзалт хэлэлцүүлэгийн дараа сургалтанд суусан иргэдийн дунд АХА тэмцээн явуулан шилдэгүүдийг шалгаруулан шагнаж урамшууллаа.

Мөн Хужирт сумын ЕБС-ын ахлах ангийн сурагчдад “Орхоны хөндийн БЦГ”-ын үнэ цэнэ, ач холбогдол, байгаль хамгааллын талаар мэдээлэл, видео сургалт хийлээ. Тус сургалтанд 100-аад сурагч хамрагдсан.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now