Орхоны хөндийн БЦГ-ын хамгаалалтын захиргаа ЕБС-ын сургуулиудтай хамтарч ажиллах төлөвлөгөөний дагуу ТХГН-ын үнэ цэнэ, ач холбогдол, Монголын бахархал болсон газар нутаг, ус, ургамал, ан амьтан болон байгаль хамгаалах тэмдэглэлт өдрүүдийн хүрээнд тухайлсан сэдвүүдээр сурагчдад байгаль орчны боловсрол мэдлэг олгож байна.

Энэхүү арга хэмжээний хүрээнд Хамгаалалтын захиргааны мэргэжилтэн Ч.Суурьтогтох  “Орхоны хөндийн БЦГ-ын үнэ цэнэ, ач холбогдол”,  Д.Эрдэнэчимэг  “Монгол бахархал - Төрийн тахилгат 10 хайрхан” сэдвүүдээр  Хархорин сумын Математикийн гүнзгийрүүлсэн сургалттай ЕБС-ын 4-р ангийн сурагчдад мэдээлэл хийлээ.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now