Хамгаалалтын захиргаан мэргэжилтэн Р.Амартүвшин ТХГН-ыг сурталчилан таниулах 2 видео мэдээлэл бэлтгэж олны хүртээл болгосон бөгөөд энэ удаа ТХГ-ын онцгой бүсэд байрлах "Хангайн цагаан хайрхан"-ны талаар видео мэдээлэл бэлтгэж хамгаалалтын захиргааны албан хаагчид үзэж танилцлаа.

Энэхүү мэдээлэл Хайрханаа шүтэх ёс уламжлалыг дагах, хог хаягдлыг бууруулах зорилготой. Мэдээллийг Орхоны хөндийн БЦГ-ын Хамгаалалтын захиргааны вэб хуудас, фэйсбүүк хуудаснаа тавьж, орон нутгийн ТВ-гээр цацуулж олон нийтэд таниулах юм.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now